SAĞLIKTA DİJİTALLEŞME

Author:

Number of pages:
63-82
Year-Number:
2021-1

Bilgi toplumunda yeni teknolojik gelişmeler sayesinde bireysel ve toplumsal yaşamımız çok hızlı biçimde değişmekte ve dönüşmektedir. Dijital teknolojiler, insanları birçok şekilde etkisi altına almıştır. Sağlık ve sağlık hizmetlerini de etkisi altına alan bu teknolojilerin, iş verimliliğini arttırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve güvenli bir hizmet çevresi oluşturmak gibi etkileri vardır. Bu teknolojiler veri yönetimi ve analizi, mobil teknolojiler, sosyal ağlar, internet, e-mail, giyilebilir veya vücuda yerleştirilebilir yüksek düzeyli uygulamaları ve araçları kullanarak insan sağlığının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Sağlık sektörü dijitalleşmenin etkisiyle her geçen gün tanı, tedavi ve tedavi sonrası süreçlerde iyileşme gösterirken aynı zamanda online randevu, sağlık alanında doğru bilgiye kolayca erişme, soru sorma, yanıt alma vb. birçok noktada da hasta ve hasta yakınlarına çözümler sunmaktadır. Sağlıkta dijitalleşme sayesinde tele-sağlık, mobil sağlık ve dijital hastane uygulamaları önem kazanmıştır. Her yenilik gibi dijitalleşme de yeni sorunlar meydana getirmektedir. Bunlar; bireysel ve sosyal riskler, siber saldırı, kişisel verilerin yetkisiz kullanımı, veri hırsızlığı ve kullanıcı istismarı gibi önemli sorunlardır. Bu sorunlar, ekonomik kayıp, kullanıcı güveninde azalma ve hizmetlerde kesinti ile sonuçlanabilir ve böylelikle dijital dönüşüm sürecini yavaşlatabilirler.

Keywords


Thanks to new technological developments in the information society, our individual and social life is changing and transforming very rapidly. Digital technologies have influenced people in many ways. These technologies, which also affect health and health services, have effects such as increasing work efficiency, increasing service quality and creating a safe service environment. These technologies aim to improve human health by using data management and analysis, mobile technologies, social networks, internet, e-mail, wearable or implantable high-level applications and tools. With the effect of digitalization, the health sector improves every day in diagnosis, treatment and post-treatment processes, while at the same time, online appointment, easy access to accurate information in the field of health, asking questions, getting answers, etc. It offers solutions to patients and their relatives at many points. Thanks to digitalization in health, tele-health, mobile health, digital hospital applications have gained importance. Like every innovation, digitalization creates new problems. These; individual and social risks are important problems such as cyber attack, unauthorized use of personal data, data theft and user abuse. These problems can result in economic loss, decreased user confidence, and disruption to services, thereby slowing down the digital transformation process.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 240
Number of downloads 197

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.