ISSN:2791-898X
International Journal of Health Sociology

Editor: Ramazan ERDEM
Assistant Editor: Necla YILMAZ, Elif KAYA, Ahmet ALKAN, İzzet ERDEM
Publication Place: International Journal of Health Sociology(IJHESO) Uluslararası Sağlık Sosyolojisi Dergisi (USSOD)
Year-Number: 2022-1
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Özgür YEŞİLYURT -Ömer Faruk ASLAN COVID-19 Pandemi Sürecinde Evde Bakım Hizmetlerinin Yaşlı Bireyler Açısından Değerlendirilmesi, 154-164
Assessment of Home Care Services in terms of Elderly Individuals During the COVID-19 Pandemic Process
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Dolunay Özlem Zeybek -Mustafa Zeybek -Ramazan Erdem SLEEVE GASTREKTOMİ YAPILAN OBEZİTE HASTALARININ DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: ŞİŞMAN BİREYİ, ŞİŞMAN BİREY ANLAR, 165-183
A QUALITATIVE STUDY ON THE EXPERIENCES OF OBESITY PATIENTS WITH SLEEVE GASTRECTOMY: A FAT INDIVIDUAL UNDERSTAND A FAT INDIVIDUAL
DOI :
Abstract | Full text


International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.