ISSN:2791-898X
International Journal of Health Sociology

Editor: Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Assistant Editor: Necla YILMAZ, Elif KAYA, Ahmet ALKAN, İzzet ERDEM
Publication Place: Isparta
Year-Number: 2023-2
Generic File | Full text | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Nurşen KALELİ -Elif KAYA İKLİM AKSİYETESİ VE YEŞİL DAVRANIŞ , 239-249
CLIMATE ANXIETY AND GREEN BEHAVIOUR
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Nurdan ORAL KARA -Sultan Ümran KAYA TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA İŞE YABANCILAŞMA KAVRAMINI KONU ALAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI, 250-265
ANALYSIS OF STUDIES ON THE CONCEPT OF WORK ALIENATION IN THE FIELD OF HEALTH IN TURKEY: A SYSTEMATIC REVIEW STUDY
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Nuray BAĞIRSAKCI -Razmazan ERDEM TARİHTE KADIN CERRAHLAR VE YAŞADIKLARI SORUNLAR, 266-285
FEMALE SURGEONS AND THE PROBLEMS THEY EXPERIENCED IN THE HISTORY
DOI :
Abstract | Full text


International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.