ISSN:2791-898X

Yayıncı Bilgisi


İmtiyaz Sahibi: Ramazan ERDEM

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ahmet ALKAN

Editör: Ramazan ERDEM

Editör Yardımcıları: Necla YILMAZ, Elif KAYA, Ahmet ALKAN, İzzet ERDEM

Dergi Sekreteryası: Betül SARI

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.