ISSN:2791-898X

Genel Bilgiler


Genel Bilgiler

International Journal of Health Sociology (IJHESO), sağlık sosyolojisi alanında yeni bilgi üreten ve özgün nitelik taşıyan derleme, araştırma ve kitap kritiklerini yayımlamaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi her yıl iki sayı Haziran ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı, tezlerden ve bildiri çalışmalarından üretilen yayınlara açıklayıcı not düşülmelidir.

Bilimsel Değerlendirme

Dergiye gönderilen yazılar önce editör ve çyardımcılarından oluşan üç kişi tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu süreçte yayınların kapsamı, içeriği, derginin amacına uygunluğu, özgünlüğü ve yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilmekte, çoğunluk kabul ettiği takdirde yazarların kimlikleri gizli tutularak hakemlendirme sürecine geçilmektedir. İki hakemin (gerekirse üçüncü hakemin) değerlendirmeleri neticesinde çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Hem ön değerlendirme hem de hakem değerlendirme kritikleri yazarlara gönderilmektedir.

Biçimsel Özellikler

IJHESO’ya gönderilecek yazılar Word dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. A4 sayfasında kenar boşlukları soldan, sağdan, alttan ve üstten ise 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Yazılar Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.  Yazıların özet ve kaynakça dâhil 25 sayfayı geçmemesi gerekir.  Yazılarda metin içi atıf sisteme kullanılmalıdır. Yazılarda 200 kelimeyi geçmeyecek İngilizce ve Türkçe özet olmalıdır.

Lütfen metninizi hazır makale şablonu üzerinden düzenleyerek gönderiniz: https://ijheso.com/statik/475b3a8e-d004-4f29-959a-a98335b9d2dbijheso_makale.docx

Etik Problemler

Dergiye gönderilen yazılarda yazarlar, editörler ve hakemler bilimsel etik kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu konularda doğacak problemlerden ilgili taraflar sorumlu olacaktır. Yazarların, gerektiği durumlarda çalışmaları için bilimsel etik kurullarından onay aldıklarını yazılarında belirtmeleri gerekir.

İletişim için e-posta: ijheso.ussad@gmail.com

 

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.