ISSN:2791-898X

ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA ÇOCUĞUN KORUNMASI VE KORUYUCU AİLE BAKIM YÖNTEMİ

Author:

Number of pages:
222-237
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-1

Dünyadaki tüm çocuklar yaşam, gelişme, katılım ve korunma hakkına sahiptir. Çocukların korunma hakkı çeşitli hukuki düzenlemeler ile desteklenmekte olup çocukların korunup gözetilmesi öncelikle ailenin görevidir.  Aile çocuğun korunmasını, gözetilmesini ve bakımını yerine getiremediği taktirde çeşitli bakım yöntemleri ile devlet bu görevi üstlenmektedir. Bakım yöntemleri içinde çocuğun tekrar bir aile içinde sevgi ile büyütülmesini kapsayan koruyucu aile bakım yöntemi, çocuğun gelişimi için oldukça etkin bir yöntem olması nedeni ile önemlidir. Bu çalışmada öncelikle çocuk hakları kavramı ve çocuk haklarının gelişim süreci açıklanarak, çocuk hakları bağlamında çocuğun korunması ve bu kapsamda koruyucu aile bakım yöntemi değerlendirilmiştir.

Keywords


All children in the world have the right to life, development, participation, and protection. The protection right of children is supported by various legal regulations, however it is primarily the duty of the family to protect and supervise the children. If the family cannot fulfill the protection, supervision and care of the child, the state undertakes this duty with various care methods. The foster care approach, including raising the child in a family with love again, is important among the care methods because it is a quite effective method for the development of the child. First, the concept of child rights and the development process of children’s rights are explained and the protection of the child in the context of children’s rights and the foster care approach in this context are evaluated in this study

Keywords

Article Statistics

Number of reads 205
Number of downloads 160

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.