ISSN:2791-898X

İKLİM AKSİYETESİ VE YEŞİL DAVRANIŞ

Author:

Number of pages:
239-249
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-2

İklim insanoğlu üzerinde fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve ekonomik etkilere sahiptir. İnsanların her bir faaliyeti, uzunca bir süredir üzerinde yaşadıkları gezegen zerinde etkiye sahiptir. Genel anlamda ise kaynakları tüketmekte ve doğal düzeni, dengeyi olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu etkiler sonucu yüzleşilen iklim değişikliği ise insanların fiziksel ve mental sağlıkları için bir tehdit oluşturmaktadır. Daha çok üstünde durulan fiziksel hastalıklar yanında psikolojik rahatsızlıklar da oldukça önem arz etmektedir. İklim anksiyetesi, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar sebebiyle insanlarda oluşan kaygıların günlük hayatlarını da etkileyecek düzeye ulaşmasıyla oluşan bir mental rahatsızlıktır. Yeşil davranış kavramı ise insanların ekolojik kaygıları sonucu çevre dostu ve sürdürülebilir davranışları seçmesi olarak ifade edilebilmektedir.

Keywords


Climate has physiological, psychological, sociocultural and economic effects on human beings. Every human activity has an impact on the planet they live on for a long time. In general, it consumes resources and negatively affects the natural order and balance. Climate change, which is faced as a result of these effects, poses a threat to people's physical and mental health. In addition to the physical diseases that are emphasized more, psychological disorders are also very important. Climate anxiety is a mental disorder that occurs when people's anxiety due to climate change and environmental problems reaches a level that affects their daily lives. The concept of green behaviour can be expressed as the choice of environmentally friendly and sustainable behaviours as a result of people's ecological concerns.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 528
Number of downloads 865

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.