ISSN:2791-898X

Tıbbileştirilen Alan Saç Ekimi: Medikal Hastaların Deneyimlerinin Netnografi Tekniği İle İncelenmesi

Author:

Number of pages:
205-221
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-1

Saç ekimi; medikal turizmde verilen hizmetler arasında giderek yaygınlaşmakta ve özellikle Türkiye’de ön plana çıkan medikal hizmetler arasında yer almaktadır. Bireyler kaliteli bir saç ekimi hizmetini uygun fiyata almak amacıyla yalnızca kendi ülkelerinde değil, sınır ötesi ülkelerde de bir arayış içerisindedirler. Türkiye’nin de saç ekimi alanında öncü bir konumda olması tıbbileştirilen bir alan olarak saç ekimini gündeme getirmektedir. Bu sebeple bu araştırmada Türkiye’den saç ekimi hizmeti alan sınır ötesi hastaların deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kapsamında netnografi tekniği kullanılmıştır. Türkiye’de saç ekimi hizmeti alan erkek medikal hastaların Trustpilot web sitesindeki yorumları incelenmiştir. Dahil edilen 3141 yorum betimsel analize tabi tutulmuş ve saç ekimi hizmetine ilişkin yorumlar 11 tema altında toplanmıştır. Elde edilen temalar hekime, kuruma, tanı koyma yöntemine, tedavi ve tedavi sonrasına, aracı kuruma, konaklama hizmetine, yabancı dil hizmetine, hastanın duyduğu memnuniyetsizliğe, gezi imkânlarına, işlem fiyatlarına, hastanın duyduğu aşırı memnuniyete ilişkindir. 

Keywords


Hair transplantation is becoming increasingly common among the services provided in medical tourism and is one of the most prominent medical services, especially in Turkey. Individuals are in search of a quality hair transplant service at an affordable price, not only in their own countries but also in crossborder countries. The fact that Turkey is a pioneer in the field of hair transplantation brings hair transplantation to the agenda as a medicalized field. For this reason, this study aims to examine the experiences of cross-border patients who receive hair transplantation services from Turkey. In the study, netnography technique was used within the scope of the qualitative research method. Accordingly, the comments of male medical patients who received hair transplantation services in Turkey on the Trustpilot website were analyzed. The 3141 comments included were subjected to descriptive analysis and comments on hair transplantation services were analyzed under 11 themes. The themes obtained are related to the physician, the institution, the diagnosis method, the treatment and post-treatment, the intermediary institution, the accommodation service, the foreign language service, the patient's dissatisfaction, the travel opportunities, the transaction prices, and the patient's excessive satisfaction. 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 192
Number of downloads 155

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.