ISSN:2791-898X

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI UYGUNSUZ KULLANIMININ OLUMSUZ SONUÇLARI

Author:

Number of pages:
195-204
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-1

Sosyal medya kullanımının sağlık profesyonelleri arasında etkileşim sağlaması, hasta, sağlık çalışanları ve öğrencileri için yeni bilgiler sağlaması gibi çeşitli avantajları olsa dahi, sağlık mensuplarının sosyal medyayı kullanmalarının olumsuz etkileri yararlarından daha fazladır. Bu derleme, sağlık hizmetlerinde sosyal medya kullanımının çeşitli sakıncalarını incelemeye odaklanacaktır. Pek çok kişi sosyal medya aracılığıyla bilgiye veya uzman görüşüne kolayca ulaşabilmektedir, ancak bu durum her zaman olumlu sonuçlara neden olmuyor. Muhtemelen, sosyal medya kullanımının olumsuz sonuçları, olumlu yönlerden daha ağır basmaktadır. Bu olumsuz sonuçlar beş başlık altında incelenecektir; mahremiyet/gizlilik ihlalleri, Sağlık bölümü öğrencilerinin sosyal medya kullanımına yönelik rehberlik hizmetine ihtiyaç duyulması, hasta terapist ilişkilerinde sınırların bulanıklaşması, Sosyal Medya Kullanımı Nedeniyle İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırın Bulanıklaşması. Bu kavram başlıklarında anlatılan olumsuz davranışlar sağlık çalışanları için uyarı almaya, çeşitli cezalarla karşılaşmaya (maaş kesintisi gibi), hatta meslekten ihraca kadar çok çeşitlilikte sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Sağlık öğrencileri de benzer şekilde idari soruşturmalarla muhatap olmak zorunda kalabilir.  Bu tarz sorunların ortaya çıkışını engellemek için sağlık çalışanları ve sağlık öğrencilerine sosyal medya kullanımına ilişkin rehberlik edebilecek bir düzenlemenin olması son derece önemlidir. Sosyal medya kullanımı sağlık sistemini olumlu yönde etkileyebilse de olumsuz etkiler her geçen gün daha da dramatik hale gelmektedir. Elbette kullanıcının amacı, sağlık çalışanları tarafından sosyal medya kullanımının sonuçlarını etkileyebilir. Bu noktada, olası olumsuz sonuçları önlemek için net etik yönergelerin gerekliliği açıktır.

Keywords


Even though the use of social media has various advantages such as providing interaction among healthcare professionals and providing new information for patients and healthcare professionals, the negative effects of using social media by healthcare professionals are more than their benefits. This review will focus on examining the various drawbacks of using social media in healthcare. Many people have easy access to information or expert opinion through social media, but this does not always lead to positive results. Presumably, the negative consequences of social media use outweigh the positives. These negative results will be examined under five headings; violations of privacy/confidentiality, the need for guidance for health department students to use social media, blurring of boundaries in patient-therapist relationships, Blurring of the border between work and private life due to the use of social media. Negative behaviors described in these concept titles can cause a wide variety of problems for health workers, from receiving warnings, facing various penalties (such as salary deductions), or even dismissal from the profession. In order to prevent the emergence of such problems, it is extremely important to have a regulation that can guide health workers and health students regarding the use of social media. Although the use of social media can affect health system positively, negative effects are becoming more and more dramatic with each passing day. The user's intent can influence the results of social media use by healthcare professionals. It is clear that ethical guidelines are needed to avoid potential negative consequences.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 179
Number of downloads 178

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.