ISSN:2791-898X

DENTAL TURİZME GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages:
184-194
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-1

Dünya çapında etki alanı giderek genişleyen ve medikal turizmin önemli bir parçası olan dental turizm gün geçtikçe sağlık turizminde adından söz ettiren bir kavram haline gelmektedir. Dental turizm en genel tabir ile yurt dışında diş tedavisi hizmeti almak için seyahat etmek olarak tanımlanmaktadır. Dental turizm, diş tedavisi hizmeti almak isteyen bireylere, bu hizmeti veren ülkelere ve sağlık kuruluşlarına çeşitli açılardan fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; dental turizmin gelişimini, tercih edilme sebeplerini, avantaj ve dezavantajlarını, dental turizmde öne çıkan ülkeleri ve dental turizmdeki mevcut durumu ortaya koymaktır. Çalışma kavramsal bir çerçevede tasarlanmış olup literatür taramasına dayanmaktadır. Orta Avrupa’nın bazı ülkeleri başta olmak üzere dental turizmde öne çıkan çeşitli ülkeler bulunmaktadır ve bu ülkeler kitle iletişim araçlarıyla turist çekme faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemizde dental turizme yönelik özel girişimler olsa da ağız ve diş sağlığında markalaşabilmek için devletin de hususi ile dental turizm politikalarına ağırlık vermesi gerekmektedir.

Keywords


Dental tourism, which is an important part of medical tourism and its sphere of influence is expanding worldwide, is becoming a concept that makes a name for itself in health tourism day by day. Dental tourism, in the most general terms, is defined as traveling abroad to receive dental treatment services. Dental tourism offers opportunities in various aspects to individuals who want to receive dental treatment services, to the countries that provide this service, and to health institutions. The aim of this study; to reveal the development of dental tourism, the reasons for its preference, advantages and disadvantages, the prominent countries in dental tourism and the current situation in dental tourism. The study is designed in a conceptual framework and is based on a literature review. There are various countries that stand out in dental tourism, especially some countries in Central Europe, and these countries continue to attract tourists through mass media. Although there are private initiatives for dental tourism in our country, the state should focus on dental tourism policies in order to become a brand in oral and dental health.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 190
Number of downloads 184

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.