ISSN:2791-898X

COVID-19 Pandemi Sürecinde Evde Bakım Hizmetlerinin Yaşlı Bireyler Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages:
154-164
Language:
İngilizce
Year-Number:
2022-1

Yaşlı bireylerin yaşlanmanın fizyolojik ve biyolojik sonuçlarıyla hayatın birçok noktasında dezavantajlı olduğu bilinmektedir. COVID-19 salgın hastalığı yaşanan dezavantajları yaşlılar için daha katlanılmaz ve problemli bir sürece dönüştürmüştür. Hastalıktan en çok zarar gören yaş grubundaki yaşlı bireyler, eve kapanma ve sokağa çıkmada uygulanan saat sınırlandırmaları nedeniyle hareket alanlarında, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılamada kısıtlamalarla karşılaşmışlardır. Salgın hastalıkların yayılması ve kitlesel etkileri toplumun hareket biçimi ile yakından ilgilidir. Epidemiyoloji bilim dalı sağlık sosyolojisinin gelişim sürecini desteklemekte ve salgın hastalık evreleri ile bağdaştırmaktadır. Bu evrelerin bireyin her türlü iyilik haline zarar verebilirliği etiyoloji araştırmalarında söz konusudur. COVID-19 salgın hastalığını yaşlı bireyler nezdinde “şehir ve kır yaşlısında salgın hastalık” olarak da kategorize etmekte fayda vardır. Nitekim evde bakım hizmetlerinin desteklenmesinde, doğa psikolojik bir fayda sağlayabilmektedir. Şehirdeki yaşlı bireyler, spor aktivitelerinden uzak kalırken, kırsaldaki yaşlıların yürüyüş ve bahçe alanlarında doğayla iç içe olması hastalığın psikolojisinden uzaklaşmalarına, sosyalleşmelerine imkân sağlamıştır. Yalnız ve kendi meskeninde yaşayan yaşlıların aile fertleri ile yaşayan yaşlılara göre COVID-19 sürecinde daha çok mağduriyet yaşadığı gözlemlenmiştir. Evde bakım hizmetleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yanı sıra kamu kurumlarının sosyal hizmet ve sosyal yardım birimleri tarafından sunulan sıcak yemek, temizlik ve alışveriş gibi hizmetlerin saha gözlemlerinden yorumla, yaşlı bireylere pandemi sürecinde pozitif ayrıcalıklar getirdiği sonucuna varılmıştır.

Keywords


It is known that elderly individuals are disadvantaged in many aspects of life with the physiological and biological factors of aging. The COVID-19 epidemic has turned the disadvantages experienced into a more intolerable and problematic process for the elderly. Elderly individuals in the age group who suffer the most from the disease have faced restrictions in meeting their social and economic needs in the areas of movement due to the time restrictions applied in closing the house and going out. The spread of epidemics and their mass effects are closely related to the way society acts. The branch of epidemiology supports the development process of health sociology and associates it with epidemic disease stages. The fact that these stages can harm all kinds of well-being of the individual is in question in etiology studies. It is useful to categorize the COVID-19 epidemic disease as "epidemic in urban and rural elderly" in the eyes of elderly individuals. As a matter of fact, nature can provide a psychological benefit in supporting home care services. While the elderly people in the city stay away from sports activities, the fact that the elderly people in the countryside are intertwined with nature in the walking and garden areas allowed them to get away from the psychology of the disease and socialize. It has been observed that the elderly living alone and in their own home experience more victimization during the COVID-19 process than the elderly living with their family members. In addition to health services within the framework of home care services, services such as hot meals, cleaning and shopping provided by social services and social assistance units of public institutions, based on field observations, brought positive privileges to elderly individuals during the pandemic processhas been reached.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 457
Number of downloads 565

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.